“Once more the drama begins.”

–The Emporor Paul Muad’Dib
on his ascension to the Lion Throne

23-07-2007: Dune Messiah – Frank Herbert

Het tweede boek in de Dune serie. Het eerste boek vond ik al geweldig en dit vond ik nog beter. Het is dat ik ook nog andere dingen te doen had; anders zou ik heel de dag door hebben gelezen. Voor mij vertelt dit boek het verhaal over wat macht met je doet en zou kunnen doen, in een unieke setting op een unieke wereld in een unieke tijd. Jaren en jaren aan gebeurtenissen en plannen komen samen. Het goede is ook dat het zo geschreven is dat je beseft dat het vertelde ook maar een schakel is binnen alles wat gebeurd is, gebeurt en nog gebeuren gaat. Ik blijf er verder bij: Iedereen moet dit lezen.

‘Maar goed, wie zijnt ge dan?

Deel van die kracht en sterkt’
die steeds het kwade wil
en ’t goede toch bewerkt”
(Goethe, ‘Faust’)

12-07-07: De Meester en Margarita – Michail Boelgakov

Ik vond dit een boeiend boek, een beter woord kan ik er niet voor vinden. Het verhaal lijkt van absurditeiten aan elkaar vast te hangen, maar wat wil je ook anders.. met de duivel in het spel? Dat maakte het af en toe erg apart, een ander woord kan ik daar ook weer niet voor vinden. Maar het laat veel meer zien, over een samenleving, over de mens en de relatie daarbinnen en daartussen en het commentaar erop. Het laat zien hoe ontzettend moeilijk het leven van een schrijver kan zijn. Interessant was ook dat toen het boek werd uitgebracht in een Russisch literair tijdschrift er veel in gesneden was onder de tegenwoordige noemer ‘censuur.’ In de uitgave die ik las, was deze tekst er weer in opgenomen en schuin gedrukt. In het nawoord van de vertaler, (en ik heb het verder ook horen zeggen) werd opgeworpen dat dit afleidend zou kunnen zijn. Nu is het wel zo dat je extra op die schuingedrukte woorden gaat letten omdat je wéét dat die er bij de eerste uitgave uit zijn gehaald en je verwondert je over dát feit alsmede de redenen bij elke geschrapte passage. Maar ik vond het, toegegeven dat ik wel extra bij die passages stil stond, ook juist bijdragen aan het boek omdat de schrijver met zijn verhaal ook duidelijk wil maken hoe moeilijk het is voor een schrijver als hij wordt tegen gewerkt. Of dat nu is door recensenten of door de censuur die er in een land aan de gang is. Ik vind dat het ook wel iets over het leven van de schrijver weergeeft. In mijn uitgave werd het leven van Boelgakov in het nawoord van de vertaler nog even kort geschetst. Dat maakte alles des te interessanter.