‘Het is kwaad kersen eten met die lui.’

08-05-2007: Kentering van een huwelijk – Sándor Márai

Dit boek vertelt op het eerste gezicht over de samenloop van drie (eigenlijk vier) levens. Het is bijzonder om te zien wat er van een ander kan worden gedacht en in hoeverre dat dan klopt of niet. Er is per deel van het boek telkens iemand anders in een monoloog aan het woord en dat is op zich een leuke manier om iets te vertellen. Probleem is alleen de bevolkingsgroep waarover Márai iets wil vertellen, namelijk: de Bourgeoisie. Laat dat nu net een bevolkingsgroep zijn die heel erg met zichzelf bezig was. Daardoor kreeg het allemaal iets klagerigs, iets zeurderigs. Het derde deel was wat dat betreft wat verfrissender, maar ik vond het hierdoor vaak toch lastig om door het boek heen te komen. Maar goed, misschien zeurden die mensen binnen die bevolkingslaag gewoon zo en heeft Márai het dus heel goed gedaan. Los daarvan vond ik dat aspect van het boek een beetje vervelend. Letterlijk.
De vertaling was volgens mij wel heel goed. Ik heb niet gemerkt dat het boek vertaald was – waar ik wel eens tegenaan kan lopen – en waar er mogelijke vraagtekens zouden kunnen bestaan, had de vertaler noten gebruikt om één en ander te kunnen verduidelijken.